Akademik Personel

Deniz TEKİN
Doktor Öğretim Üyesi
Mine KİZİR
Doktor Öğretim Üyesi
Candan Hasret ŞAHİN
Araş.Gör.Dr.
Hatice Akçakaya
Araştırma Görevlisi
Rifat İÇYÜZ
Araştırma Görevlisi
Şükran ALAN
Araştırma Görevlisi
Ramazan BEKAR
Araştırma Görevlisi
Cem KALAYCI
Araştırma Görevlisi
Halil ÖZTÜRK
Araştırma Görevlisi